VGAN

10 Puntenplan Minister Koolmees mist prioriteitstelling en draagvlak

De koepels van Gepensioneerden KNVG en NVOG zijn van mening dat het 10-puntenplan dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin februari naar de tweede kamer stuurde prioriteit en draagvlak mist. Volgens de koepels kan de huidige pensioenimpasse alleen doorbroken worden als in de eerste plaats de dreigende korting op de pensioenen wordt voorkomen in de tweede plaats de mogelijkheden tot indexatie van de pensioenaanspraken van werkenden en gepensioneerden worden verruimt. 

De tien punten van Koolmees:

1: Afschaffing van de doorsneesystematiek

Een nieuw, neutraler systeem van pensioenopbouw moet de huidige onevenwichtige verdeling van het pensioengeld tussen jong en oud eerlijker maken. Het kabinet wil een kader aangeven voor overgang naar een ander systeem. De voorwaarden daarvoor moeten werkgevers in overleg met werknemers opstellen. Per pensioenregeling kan dan duidelijk worden gemaakt wat de effecten van de overgang zijn en hoe een en ander kan worden gecompenseerd.

2: Premieregeling verbeteren

Premieregelingen zijn in het huidige stelsel ongeschikt voor bedrijfstak-pensioenfondsen omdat zij volgens de wet een doorsneepremie moeten hanteren. Bij afschaffing van de doorsneesystematiek kan een premieregeling wel aantrekkelijk worden. Het kabinet wil ook onderzoeken of er in het kader van een meer collectieve premieregeling mogelijkheden zijn om risico’s beter te spreiden.

3: Maatwerk in beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van pensioenfondsen moet kunnen worden aangepast aan de leeftijdssamenstelling en de risicohouding van de deelnemers. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere collectieve beleggingsmixen met verschillende risicoprofielen worden ingezet, in plaats van één collectieve beleggingsmix voor alle deelnemers.

4: Omzetting bestaande aanspraken

In het nieuwe pensioenstelsel moet het mogelijk zijn over te stappen op pensioencontracten met persoonlijke pensioenvermogens in de opbouwfase. De pensioenaanspraken die vóór de overstap zijn opgebouwd, kunnen worden samengevoegd met de aanspraken die in een nieuw contract worden opgebouwd.

5: Opname van een bedrag uit het pensioenvermogen

Minister Koolmees wil gepensioneerden de mogelijkheid bieden om een beperkt deel van hun pensioenvermogen (maximaal 10%) op te nemen als bedrag ineens. Daarmee kunnen bijvoorbeeld de woonlasten worden verlaagd.

6: Betere informatie over persoonlijk pensioenvermogen

Koolmees wil onderzoeken hoe voor elk pensioencontract de deelnemer kan beschikken over dezelfde persoonlijke informatie. Zoals inzicht in de ingelegde premie, het rendement dat ermee is behaald, het pensioenvermogen dat is gereserveerd en de verwachte pensioenuitkering.

7: Pensioen voor zzp’ers en uitzendkrachten

Niet iedereen bouwt pensioen op. Volgens cijfers van het CBS uit 2016 geldt dit voor 13% van de werknemers. In de uitzendsector is deze ‘witte vlek’ het grootst. De betrokken sociale partners in de flexbranche onderzoeken nu de effecten van een verkorting van de wachttijd in de uitzendpensioenregeling voor werknemers, werkgevers en het pensioenfonds van de uitzendsector (StiPP).

Ook veel zzp’ers bouwen geen pensioen op. Wel bouwt een deel van hen bouwt vermogen op in de onderneming of door de hypotheek af te lossen.

Het kabinet wil zelfstandigen niet verplichten tot pensioenopbouw. Wel onderzoekt de minister of zelfstandigen vrijwillig kunnen aansluiten bij een pensioenfonds of een premie-pensioeninstelling. Koolmees roept ook sociale partners en vertegenwoordigers van zelfstandigen op om te onderzoeken of en hoe voor zzp’ers mogelijkheden kunnen worden gevonden om pensioen op te bouwen.

8: Verbeteringen pensioen voor nabestaanden

Er is veel onbekendheid en onduidelijkheid over het financiële risico bij het nabestaandenpensioen. Het kabinet heeft de Stichting van de Arbeid gevraagd advies uit te brengen over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen.

9: Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een onderzoek gestart naar mogelijke varianten voor de koppeling tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd.

10: Commissie Parameters

Minister Koolmees heeft een commissie ingesteld die advies moet geven over de parameters voor het huidige financieel toetsingskader. Voorzitter van deze commissie is oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Klik hier voor de reactie van KNVG en NVOG

VGAN

Postbus 1713
3800 BS Amersfoort

06-19728801

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aanmeldformulier

Login