VGAN

Persbericht: Gepensioneerden AkzoNobel ‘bedroefd en beledigd’ door starre houding directie

Gepensioneerden van AkzoNobel zijn ‘bedroefd en beledigd’ door de starre wijze waarop AkzoNobel het verzoek van het pensioenfonds om een lening van 400 miljoen Euro heeft afgewezen. De Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel roept de Raad van Bestuur en directies van AkzoNobel Nederland op dit besluit te heroverwegen. ‘Het lijkt er nu veel op, dat AkzoNobel meer op heeft met haar aandeelhouders dan met haar personeel en voormalige medewerkers die geholpen hebben het bedrijf te maken tot wat het geworden is’, stelt de VGAN in haar oproep.

Moreel appèl
Eind 2017 vroeg het bestuur van het pensioenfonds aan AkzoNobel om een achtergestelde lening van circa 400 miljoen Euro om de indexatie van de uit te keren pensioenen en de pensioenaanspraken van actieve deelnemers mogelijk te maken, aangezien het rendement op het eigen vermogen daarvoor op dat moment te laag was. De vakbonden schaarden zich achter dit verzoek en ook de Vereniging van Gepensioneerden deed een moreel appèl op de directie om indexatie langs deze weg toch mogelijk te maken.

De VGAN is zeer teleurgesteld in de afwijzende houding van AkzoNobel. De directie van AKZO Nobel noemt de kwestie onbespreekbaar, terwijl zij eerder in een gesprek met het bestuur van de VGAN verklaarde weliswaar mogelijke problemen te zien, maar er toch serieus naar te willen kijken. Deze mededeling werd door de CEO van AkzoNobel, de heer van Lancker, in een interview met de Telegraaf nog eens herhaald.

AkzoNobel heeft volgens de VGAN tot nu toe geen enkele steekhoudende reden opgegeven voor de weigering, anders dan dat het karakter van de pensioenregeling erdoor zou worden aangetast. Rapporten van prof. Koelewijn (Nyenrode) en expertbureau Grand Thornton ontkrachten deze redenering.

Terugbetalen
De VGAN begrijpt de starre houding van de directie niet. Een tijdelijke ondersteunende lening hoeft AkzoNobel uiteindelijk geen geld te kosten. Zodra de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer is gestegen ten gevolge van een te voorziene stelselwijziging of ten gevolge van de gestegen marktrente kan het fonds die lening terugbetalen.

Volgens VGAN-voorzitter Ferd Claassen wordt door de directie ten onrechte de indruk gewekt dat de vakbonden en het pensioenfonds vragen om geld dat eigenlijk van de aandeelhouders is. ‘In het verleden is de Premie Egalisatie Voorziening van 600 miljoen Euro die op de balans van AkzoNobel stond en bedoeld was voor situaties waarin het pensioenfonds in zwaar weer verkeerde, toegevoegd aan de reserves van AkzoNobel. Dat geld komt dus eigenlijk toe aan het pensioenfonds. Het verzoek om een tijdelijke lening op dit moment is in dat licht gezien dus alleszins redelijk.’

‘AkzoNobel voorzitter Ton Büchner verklaarde in 2017 pal te staan voor het borgen van de belangen van alle stakeholders’. Hij verwierf daarmee de massale steun van het personeel. Wij hopen van harte dat de verhoudingen met personeel, bonden en gepensioneerden door deze kwestie nu niet blijvend verstoord zullen raken en dat de door de vakbonden aangekondigde acties spoedig niet meer nodig zullen blijken’, stelt de VGAN in haar brief aan de directie.

VGAN

Postbus 1713
3800 BS Amersfoort

06-19728801

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aanmeldformulier

Login