Geachte leden,

Bij het overgaan van de oude pensioenwet naar de nieuwe pensioenwet, moet het huidige collectieve pensioenvermogen over de individuele pensioenpotten verdeeld worden.
Deze verdeling van het pensioenvermogen van oud naar nieuw noemen we ‘invaren’.

Als voorschot op de invoering van de nieuwe pensioenwet, bestaat er de mogelijkheid om individueel bezwaar te maken, bij het pensioenfonds (APF), tegen het ‘invaren’ van bestaande rechten in het nieuwe stelsel.

Zoals waarschijnlijk bekend stemt de Eerste Kamer 30 mei hoogstwaarschijnlijk hierover en zoals de politieke kaarten nu liggen is de verwachting dat de wet door de Eerste Kamer goedgekeurd zal worden.

Van diverse leden heeft ons bestuur vragen ontvangen over het wel dan niet individueel bezwaar maken bij het pensioenfonds.

Wij hebben hierover deskundig advies gevraagd aan de Koepel Gepensioneerden.
Dit advies luidt als volgt:

  1. De Koepel denkt niet dat deze actie succesvol kan zijn, omdat deze gebaseerd is op een verkeerde uitleg van de Europese regelgeving. Bovendien is het vrij onlogisch om een bezwaarrecht dat wettelijk verdwijnt, straks te gebruiken om ditzelfde bezwaarrecht niet te laten verdwijnen. Daar zal hoogstwaarschijnlijk geen rechter in mee gaan.
  2. Het op voorhand bezwaar aantekenen tegen het ‘invaren’ kan echter ook een risico inhouden: als door dit individuele bezwaar het individuele invaren achterwege blijft -maar de rest van het vermogen wel ‘ingevaren’ wordt- ontstaat een erg onduidelijke situatie en kan er waarschijnlijk niet meegedeeld worden in de verdeling van de huidige reserves over die individuele pensioenpotten.

Bovenstaande informatie overwegend, staat het eenieder vrij om individueel bezwaar te maken.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur VGAN

Gerard van Stein
Voorzitter