Zorg, Wonen en Welzijn

Belangenbehartiging en informatievoorziening

Hoe is de zorg in Nederland geregeld en heeft u een passende zorgverzekering? Wat zijn de woonvoorzieningen voor ouderen en zijn die er voldoende? Hoe kunt u zelf een bijdrage leveren aan uw welzijn en vitaliteit? Dit zijn vragen die voor iedereen relevant zijn, maar niet altijd eenvoudig te beantwoorden. VGAN helpt u bij het vinden van oplossingen. Via informatie op de website, via het VGAN-magazine en door het aanbieden van een zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Daarnaast heeft VGAN via de senioren vereniging Koepel Gepensioneerden invloed op de beleidsmakers in Den Haag.

VGAN en zorg
Op het gebied van zorg is VGAN actief via de collectieve zorgverzekering voor gepensioneerden (het VGAN-collectief) bij ZK.

Om de verzekering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de zorgvraag van onze leden bestaat er een Referentie Groep (RG), waarin een 8-tal VGAN-leden zitting hebben. Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de RG en vertegenwoordigers van Zilveren Kruis. Tussentijds is er met enige regelmaat contact tussen VGAN en Zilveren Kruis over de meest uiteenlopende onderwerpen aangaande de zorgverzekering.
Via de website van Zilveren Kruis kunt u veel informatie krijgen over de VGAN collectieve  zorgverzekering zoals de voorwaarden en de premies inclusief onze collectiviteitskorting.

Daarnaast vindt u via de Zorgverkenner informatie over zorgverleners waarmee Zilveren Kruis afspraken heeft gemaakt. De zorgzoeker wordt wekelijks aangepast. Bent u op zoek naar een zorgverlener bij u in de buurt klik dan door via de Zilveren Kruis Zorgverkenner.
Wilt u meer weten over de zorgverzekering via Zilveren Kruis klik dan hier.

Handige sites:
Heeft u problemen met de WMO, PGB of mantelzorg? Via onderstaande links kunt u veel informatie krijgen:
Klik hier voor meer informatie over de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Klik hier voor meer informatie over uw PGB (Persoongebonden Budget).
Klik hier voor meer informatie over Mantelzorg.

De website www.regelhulp.nl biedt actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorgondersteuning en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Blijft u toch met vragen zitten dan kunt u ons altijd om hulp vragen via de mail: ledenadministratie@vgan.nl.


VGAN en wonen
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen is een thema waar ouderen en dus de leden van de VGAN steeds meer mee te maken krijgen. Niet alleen vanwege het kabinetsbeleid dat er op gericht is om ouderen langer thuis te laten wonen. Maar, zo blijkt uit diverse onderzoeken, ook omdat veel senioren (65+) dat zelf ook willen. Vandaar dat de VGAN naast uw pensioen en zorg ook aandacht aan seniorenhuisvesting besteedt.

Ook als u zich nog lekker fit en jong voelt is er niets op tegen om eens na te denken over het verkleinen van risico’s in huis. Veel oplossingen bieden extra comfort. Bedenk daarbij dat alles wat in de toekomst het leven comfortabeler maakt dat nu ook al doet. Wilt u meer weten kijk dan eens op de volgende sites:
www.woonz.nl
www.lekkerblijvenwonen.nl/test/
www.mijnhuisopmaat.nl/test/
www. zorgsaamwonen.nl
Informatie van de Rabobank over wonen


VGAN en welzijn
Onderwerpen die gericht zijn op het versterken van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van onze leden, komen aan bod op onze website en in ons VGAN-magazine. Het gaat dan bijvoorbeeld over vitaliteit, digitalisering/computerhulp en (culturele) uitstapjes.

Interessante links:
kbo-pcob.nl
beteroud.nl
zonnebloem.nl
seniorweb.nl

Gratis mini-cursus ‘Vitaal en gezond ouder worden’ (Leyden academy)

Via deze link: vitaal en gezond ouder worden kunt u een gratis mini-cursus volgen.

Wat is veroudering eigenlijk? Hoeveel moet ik bewegen, wat kan ik het beste eten? Hoe houd ik mijn spieren sterk? De antwoorden leest u in de acht afleveringen van deze cursus. Elke aflevering bevat een interessante mix van filmpjes, feiten en cijfers, en praktische opdrachten en concrete tips om zelf mee aan de slag te gaan. Voorkennis is hierbij niet nodig.

De Leyden Academy heeft als missie ‘het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap’. Als kennisinstituut verrichten zij wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen op het terrein van vitaliteit en veroudering.