Commissies

Welke commissies bestaan er en wat doen ze?

Pensioencommissie  
De pensioencommissie richt zich op het bevorderen van kennis omtrent de tweede pijler pensioenen in Nederland en van AkzoNobel en Nouryon in het bijzonder. Het doel is een solide kennisbasis te leggen ter ondersteuning van de belangenbehartiging door de VGAN. De commissie bestaat momenteel uit 7 leden met een goede balans tussen juridische en financiële deskundigheid. Uit het VGAN-bestuur hebben Gerard van Stein, Lex Mulder, Ad Stoop en Otto Bielars zitting. Daarnaast hebben Kees van Zuijlen (ex-bestuurslid van ons pensioenfonds), Geert van Alphen (ex-bestuurslid VGAN) en Eric Zuijdwijk zitting. De commissie onderhoudt nauwe contacten met het bestuur van het AkzoNobel PensioenFonds en de pensioencommissie van Koepel Gepensioneerden.

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie werkt volgens een vooraf door het bestuur goedgekeurd communicatieplan. Daarbij streeft zij er naar relevante als ook actuele informatie zowel op halen, te verzorgen alsook zo helder mogelijk over te dragen aan de leden.

De commissie heeft de verantwoordelijkheid voor de samenstelling en uitgifte van het kwartaal-magazine, de nieuwsbrieven en het verzorgen van de website. Het is tevens haar taak om de voordelen en de waarde van het lidmaatschap te onderstrepen en uit te bouwen door middel van informatie en aanbiedingen van voordelen die daarmee samenhangen. Zij streeft daarbij actief naar verdere mogelijkheden tot het werven van nieuwe leden. De commissie bestaat uit 5 leden, allen lid van het bestuur, met assistentie van de bestuursondersteuner.

Commissie Zorg, Wonen & Welzijn en VGAN-Referentie Groep
Deze commissie richt zich op het vergaren van kennis omtrent ontwikkelingen op het gebied van Zorg, Wonen & Welzijn voor ouderen in Nederland in het algemeen en in het bijzonder op het informeren over de consequenties daarvan voor gepensioneerden van AkzoNobel en haar rechtsopvolgers.

De Referentie Groep (RG) is in 2008 opgericht. Dit klankbord van verzekerden voert minimaal twee maal per jaar overleg met de directie van Zilveren Kruis. Veel zaken met betrekking tot service en transparantie, maar ook de voorwaarden in de aanvullende verzekering worden tussen de RG en ZK besproken. De RG onderhoudt het contract voor het VGAN-collectief. De samenstelling van de RG is zo breed mogelijk (M/V) en bestaat momenteel uit 8 leden.