Wie zijn wij? / Wat doen wij?

 1. Wie zijn wij?

De Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN) is in 2004 opgericht.
De belangrijkste doelstelling van VGAN is het behartigen van de belangen van oud-werknemers en hun nabestaanden van Nederlandse (werk-)maatschappijen van AkzoNobel en haar rechtsopvolgers (verder benoemd als AkzoNobel c.s.), die recht hebben op een uitkering van het AkzoNobel Pensioenfonds (APF).

Amersfoort

Botlek (1995)

Delfzijl (1980)

Deventer (1989)

Verdere doelstellingen zijn:

 • Het verstrekken van relevante informatie over pensioenzaken.
 • Het hebben van medezeggenschap binnen Pensioenfonds APF; dit via overleg met het bestuur en via zitting van leden in het Verantwoordingsorgaan (VO).
 • ‘Een vinger aan de pols’ houden wat betreft de ontwikkelingen van en binnen het pensioenstelsel, inclusief de effecten van pensioenregelgeving op de opbouw van pensioenen van nog niet gepensioneerden.
 • Betrokkenheid houden wat betreft recente ontwikkelingen bij AkzoNobel c.s.
 • Het aanbieden van een op senioren toegespitst zorgverzekeringscollectief bij Zilveren Kruis.
 • Het bevorderen en in stand houden van contacten tussen leden.
 • Het bieden van materiële voordelen op het gebied van onder meer energievoorziening en voor senioren relevante producten.

  2. Wat doen wij?

  Bovenstaande doelstellingen wil VGAN bereiken door:

 • Zich te presenteren naar haar achterban door middel van haar Algemene Vergadering, website, kwartaal-magazine en periodieke nieuwsbrieven en haar leden zo te voorzien van relevante informatie.
 • Samen te werken met o.a. Koepel Gepensioneerden  (300.000 leden) en Raad van Ouderen.
  Door aansluiting bij Koepel Gepensioneerden (KG) is VGAN direct dan wel indirect betrokken bij alle relevante discussies rond het thema ‘pensioen’. Hoewel de KG in de politieke en maatschappelijke lobby als partij dominant is, wil VGAN altijd herkenbaar zijn als onafhankelijke partij. Zij levert een belangrijke bijdrage door zich deskundig, actief, betrouwbaar, consistent, coöperatief, maar als het nodig is ook tegendraads op te stellen.
 • Regelmatig overleg te voeren met de directies van AkzoNobel Nederland en directies van haar rechtsopvolgers.
 • Via een sterk VGAN-collectief binnen Zilveren Kruis, wil zij door overleg en onderhandeling de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke premie veiligstellen. Leden kunnen hun ziektekostenverzekering voordelig afsluiten bij Zilveren Kruis.
 • De VGAN Referentie Groep (RG) -waar niet alleen bestuursleden, maar ook gewone leden aan deelnemen- is een kader voor intern overleg over de zorgverzekering én met Zilveren Kruis. De RG onderhoudt het contract van het VGAN-collectief.
 • Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van seniorenhuisvesting en deze informatie verstrekken aan de leden.
 • Onderwerpen die gericht zijn op het versterken van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van onze leden (vitaliteit, digitalisering en uitstapjes) delen via de website en het kwartaal-magazine.
 • Regio- en themabijeenkomsten voor haar leden te organiseren.
 • Via de webwinkel (www.vgan-ledenvoordeel.nl) leden voordelige producten en diensten aan te bieden.

Klik hier voor gegevens over bestuur en commissies

Klik hier voor de Statuten en het Beleidsplan.