VGAN heeft een visie op uw Pensioen

Belangenbehartiging en informatievoorziening.

Sassenheim

Sassenheim

Sassenheim

Bergen op Zoom (1985)

Sassenheim

Arnhem (1993)

VGAN vindt dat gepensioneerden direct invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van het pensioenfonds en optimaal en objectief geïnformeerd dienen te zijn/worden omtrent wat er allemaal speelt rondom pensioenen.

Zo steunt VGAN de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat die door de Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant is aangespannen. De kern van deze zaak is dat de Staat tegen Europese afspraken in handelt met het gebruik van de risicovrije rekenrente, omdat fondsen -zoals het APF- in feite een premieovereenkomst uitvoeren waarbij alle risico’s bij de deelnemers liggen. (De rente zou dus niet risicovrij behoeven te zijn en rekenrente zou kunnen stijgen waardoor indexatie mogelijk zou worden) In eerste aanleg hebben we nog niet gekregen wat we wilden. We wachten nu op behandeling in hoger beroep.

Binnen VGAN is een pensioencommissie werkzaam bestaande uit bestuursleden van VGAN en externe deskundigen/leden. Zij beschikt over juridische en financiële deskundigheid. (Zie voor meer informatie ‘Commissies’, onder ‘Alles over ons’).

De invloed van gepensioneerden op het bestuur van een pensioenfonds, zoals APF, is wettelijk geregeld. Bij APF hebben 6 gepensioneerden zitting in het uit 8 leden bestaande Verantwoordingsorgaan (VO). Deze zijn allen lid van onze vereniging.

TIP: Beeldbellen AkzoNobel Pensioenfonds.
Voor een specifieke vraag over uw pensioen of aanvullende vragen die niet makkelijk via telefoon of e-mail beantwoord kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om met een pensioenspecialist te beeldbellen.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak zie beeldbellen APF.

Ontwikkeling locatie Arnhem Velperweg tussen 1929 en 1994