Lid worden? Daar zijn minimaal 8 redenen voor

1. Informatie over uw pensioen: 
Via deze site en ons magazine dat 4x per jaar verschijnt, informeert VGAN haar leden over alles wat van belang is voor uw pensioen. Tevens zijn, naast de VGAN bestuursleden, diverse leden van de vereniging zeer actief betrokken bij alles wat met uw pensioen te maken heeft.

2. Informatie over zorg, wonen en welzijn:
Net als bij pensioenen zijn diverse leden van de vereniging betrokken bij belangrijke activiteiten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Hierover wordt u met regelmaat geïnformeerd. Dankzij de collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis hebben onze leden én hun familieleden toegang tot een zorgverzekering met een uitstekende dekking tegen een gunstige premie.

3. Belangenbehartiging richting APF: 
VGAN heeft regelmatig overleg met het bestuur van het pensioenfonds. Zes van onze leden hebben zitting in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur onder andere over keuzes die te maken hebben met de communicatie, het beloningsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever en de manier waarop met klachten en geschillen wordt omgegaan.

4. Belangenbehartiging richting AkzoNobel: 
VGAN voert regelmatig overleg met de directie van AkzoNobel Nederland en haar rechtsopvolgers om de belangen van de gepensioneerden onder de aandacht van de (voormalige) werkgever te brengen.

5. Belangenbehartiging richting de landelijke politiek: 
VGAN neemt actief deel in het samenwerkingsverband van de landelijk koepel van gepensioneerdenverenigingen (KG). Leden van  VGAN hebben zitting in het bestuur en diverse commissies. De KG coördineert de belangenbehartiging van ruim 300.000 gepensioneerden en geeft ons een stem in Den Haag.

6. Coördinatie met de vakorganisaties:
VGAN voert overleg met de vakorganisaties om de belangenbehartiging van pensioengerechtigden te coördineren.

7. Ledenvoordeel:
VGAN biedt haar leden -via een professionele inkooporganisatie- op de doelgroep afgestemde producten en diensten tegen zeer scherpe voorwaarden en prijzen waarbij service en ondersteuning door mensen centraal staat.

8. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen (oud-) werknemers.
Naast de jaarlijkse Algemene Vergadering (februari/maart van elk jaar), organiseert VGAN met regelmaat regionale bijeenkomsten. Op deze Regio-dagen staat naast het delen van nuttige informatie ook het ophalen van oude vertrouwde vriendschappen centraal.

Lid worden of begunstiger worden?

Heeft u deelgenomen aan of bent u deelnemer van een pensioenregeling van het AkzoNobel Pensionfonds (APF), dan kunt u lid worden van de VGAN.
De contributie bedraagt €15,- per jaar. Heeft u vragen over het lidmaatschap dan kunt u via de mail (ledenadministratie@vgan.nl) contact met ons opnemen of ons bellen (06-19728801).

Hengelo