Beter oud

Ouderen ontwikkelen ‘meetlat’

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelden ouderen van BeterOud aandachtspunten op en toetsten zij verbeterprojecten. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader, oftewel: ‘de meetlat van de ouderen’.

“Ouderen weten zelf heel goed wat ze willen en je kunt de plank als organisatie snel mis slaan wanneer je zelf iets bedenkt”. “Uit recent onderzoek van twee sociaal geografen blijkt bijvoorbeeld dat ouderen liever een kopje koffie drinken in de Hema dan bij een speciaal voor hen georganiseerde koffieochtend in het wijkcentrum. Ze ontmoeten het liefst nieuwe mensen op openbare plekken, omdat ze daar niet constant aan hun leeftijd worden herinnerd. Daarom: vraag het ze zelf, voordat je iets organiseert! Hét uitgangspunt voor dit toetsingskader.”

Door en voor ouderen

Gonny de Vries, zelf 80 jaar, werkte mee aan het toetsingskader: “De meerwaarde hiervan is echt dat het door ouderen voor ouderen is gemaakt. En dan niet door een klein select groepje, dat zelf wat heeft bedacht. Nee, alle ruim 50 betrokken ouderen benaderden hun achterban, zoals ouderenbonden, seniorenraden, maar ook bewoners uit woonzorgcentra en uit de buurt. Natuurlijk is iedere oudere anders. Ieder persoon en ieder leven is anders. Maar we hoorden ook veel dezelfde punten, die schijnbaar voor veel ouderen van belang zijn.”

Niet alleen zorg
Wat zij dan belangrijk vinden? Volgens De Vries gaat het in ieder geval niet alleen om zorg, maar juist om alle aspecten van het leven. “Zelf actief blijven, bij blijven, zin geven aan je leven. Volgens mij is dat het belangrijkste bij goed oud worden. Daarin hebben ouderen zelf een verantwoordelijkheid en daarbij kunnen ze geholpen en gestimuleerd worden. Het toetsingskader sluit hierop aan.”

Waardevol en praktisch
De ouderen stelden aandachtspunten op vanuit ouderenperspectief rondom drie levensfases: ‘voorbereiden op de toekomst’; ‘zelfstandig wonen’ en ‘opname in het ziekenhuis en zorg thuis’.

Ook legden ze verbeterprojecten langs de opgestelde criteria, oftewel lang de ‘meetlat van de ouderen’. Een aantal goed scorende projecten worden uitgelicht in een bijlage bij het toetsingskader en kunnen dienen als inspiratie. Kortom: een waardevolle, onmisbare inspiratiebron en praktisch handvat voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren!

Meer informatie over het toetsingskader:
Toetsingskader: http://www.beteroud.nl/images/beteroud/nieuws/2018/Toetsingskader.pdf
Voorbeeldprojecten: http://www.beteroud.nl/images/beteroud/nieuws/2018/Toetsingskader-voorbeeldprojecten.pdf

Daarnaast kunt u informatie opvragen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vgan.nl)