Beste leden,

Via onderstaande link kunt u lezen wat de stand van zaken is m.b.t. het pensioenakkoord:

https://www.koepelgepensioneerden.nl/2023/05/de-finale-inzet-voor-koopkrachtachtig-pensioen-blijft-speerpunt/

Met vriendelijke groet,
het VGAN-bestuur