HERINNERING

U kunt zich nog opgeven voor de VGAN Pensioeninformatie-middag!!!
Op 31 oktober a.s. bij Congrescentrum ‘de Eenhoorn’ te Amersfoort.
(recht tegenover het NS-station; Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort)

Wat kunt u verwachten op deze VGAN informatie-middag?

  1. Een heldere en begrijpelijke uitleg van het nieuwe pensioenstelsel
  2. Een inzicht in het tijdspad, ofwel wanneer gaat het voor ons gebeuren?
  3. Wat zijn globaal de gevolgen voor mijn pensioen de komende jaren? (een pasklaar antwoord op individueel niveau kan nog niet gegeven worden, omdat de onderhandelingen tussen sociale partners, vakbonden en werkgevers, nog in volle gang zijn.)

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30-14:00 uur: Inloop met koffie en thee
14:00-15:30 uur: Presentatie in begrijpelijke taal over de Wet Toekomst Pensioenen door Agnes Joseph
15:30-16:00 uur: PAUZE
16:00-16:30 uur: Paneldiscussie*
16:30-17:30 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje

*Paneldiscussie:
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan het panel dat bestaat uit:

  • Presentator Agnes Joseph, actuaris bij diverse pensioenfondsen, waaronder Achmea
  • Geert van Alphen, lid van het VerantwoordingsOrgaan bij ons pensioenfonds
  • Een bestuurslid van het APF
  • Gerard van Stein, voorzitter VGAN en lid van de pensioencommissie

Kortom; in één middag hoopt VGAN u een stukje wijzer te maken en een idee te geven wat het nieuwe pensioenstelsel behelst.
Wanneer u deze middag wilt bijwonen kunt u zich opgeven via ledenadministratie@vgan.nl of telefonisch 06-19728801, graag daarbij uw naam en adres vermelden.

Wij hopen u de 31e te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,
het VGAN-bestuur