Beste Leden,

De pensioendiscussie nadert binnenkort een beslissende fase.

Het kabinet heeft de turbo erop gezet als het gaat om de behandeling van
het eind maart ingediende wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Doel daarvan
is de behandeling ervan te hebben afgerond voor de zomer, zodat direct
daarna de Eerste Kamer aan de slag kan. Op die manier, zo is de hoop,
kan de wet op 1 januari 2023 in werking treden. Dat is overigens een
jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

De gezamenlijke seniorenorganisaties waar ook VGAN deel van uitmaakt zijn niet
tegen het wetsvoorstel maar eisen een nieuw, verbeterd pensioenstelsel.
Het pensioen staat al 12 jaar stil. En stilstand is achteruitgang.
Gepensioneerden en werkenden is nu een koopkrachtig pensioen beloofd
maar in het wetsvoorstel is het helemaal niet zeker dat er zo’n koopkrachtig
pensioen komt. Er moeten écht wezenlijke aanpassingen worden gedaan
voordat de organisaties in de Seniorencoalitie akkoord kunnen gaan met
het nieuwe pensioensysteem.

De volgende drie eisen zijn door de coalitie gedefinieerd:

1.       Blijvend indexeren

2.       Een eerlijke verdeling van de pensioenpot

3.       Echt kunnen meepraten

De website van de Seniorencoalitie met het thema “Pas de pensioenwet aan!” is nu live.
Via die website kunt u een petitie tekenen en ons steunen in onze campagne voor de eerdergenoemde verbeterpunten van de nieuwe wet.
Door het aanklikken van deze link [petitie tekenen] komt u op de website met de petitie.
Belangrijk: nadat u op de blauwe balk “Ik ondertekende de petitie” heeft geklikt, ontvangt u
in uw mailbox een bevestiging van Stichting Petities waarin een link staat die u moet bevestigen. Wanneer u dat niet doet, telt uw stem niet mee.

Wij vragen u de link naar de petitie zoveel mogelijk te delen met familieleden, vrienden, kennissen en collega’s.

Namens het Bestuur,
Gerard van Stein
voorzitter