DOE HET NIET!

Geachte leden,

De Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband waar de Koepel Gepensioneerden en dus ook VGAN deel van uitmaken, hebben afgelopen maandag 7 november een brief verzonden aan de Tweede Kamer/ Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Hierin roept zij op om het voorliggende voorstel ‘Wet Toekomst Pensioenen’ niet in haar huidige vorm aan te nemen.

Er zijn op dit moment teveel onopgeloste punten en de haastige spoed mag het niet winnen van de vereiste zorgvuldigheid: er staat voor de gepensioneerden teveel op het spel!

Ter informatie vindt u onderstaand de verzonden brief.

Met vriendelijke groet,
het VGAN-bestuur

————————————————————————————————————————–

7 november 2022

Seniorencoalitie: wetsvoorstel zo niet aannemen

Zonder koopkracht geen steun voor nieuwe pensioenwet

In het nieuwe pensioenstelsel dreigt een koopkrachtig pensioen niet te worden gehaald. Voor de Seniorencoalitie is het onaanvaardbaar als deze centrale belofte van het pensioenakkoord wordt gebroken. Het draagvlak onder gepensioneerden wordt op die manier verkwanseld.

In een brief roept de Seniorencoalitie (bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel zo niet aan te nemen. Het draagvlak onder gepensioneerden is inmiddels vrijwel weg, terwijl herstel van vertrouwen toch een van de belangrijkste doelstellingen was van deze en vorige regeringen.

Taaltrucjes
Volgens de Seniorencoalitie wordt met subtiele taaltrucjes de koopkrachtbelofte afgezwakt. Het sterkste voorbeeld is dat het niet zou gaan om een koopkrachtig, maar om een koopkrachtiger pensioen. Dat is niet hoe het destijds bij het pensioenakkoord is afgesproken, want dat zou de Seniorencoalitie onmiddellijk hebben afgewezen.

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, vinden de seniorenorganisaties. Daarom stellen zij voor de motie-Van Dijk te verlengen zolang dat nodig is. Hierin is geregeld dat pensioenfondsen vanaf een dekkingsgraad van 105% mogen indexeren. Ondertussen kan worden gewerkt aan een betere versie van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), zodat (toekomstig) gepensioneerden kunnen rekenen op een koopkrachtig pensioen.

Onvoldoende gecompenseerd
Een ander punt van zorg bij de Seniorencoalitie is de zeggenschap van gepensioneerden. Het schrappen van het individueel bezwaarrecht wordt in de nieuwe wet nog onvoldoende gecompenseerd.

Verder is er te weinig aandacht voor inhaalindexatie. Gepensioneerden staan al op 20% achterstand en die achterstand loopt met de huidige inflatie alleen maar op. Binnen de huidige regels is inhaalindexatie volstrekt onmogelijk, waardoor gepensioneerden definitief naar hun geld kunnen fluiten.

De Seniorencoalitie is altijd positief kritisch geweest over de invoering van een nieuw pensioenstelsel, maar tot dusverre is er vrijwel niets gedaan met de argumenten die wij hebben aangedragen voor noodzakelijke wijzigingen in het wetsvoorstel. Ook daardoor wordt het draagvlak zienderogen kleiner.