Gefeliciteerd

Uw lidmaatschap/donateurschap is geactiveerd. Wij verwelkomen u van harte als lid van onze vereniging en hopen dat u de activiteiten die wij ontplooien op het gebied van pensioenen, zorg en wonen zult waarderen.

Uw lidnummer is: 2761

De contributie voor het resterende jaar bedraagt € 7,50

Wij verzoeken u vriendelijk de contributie voor dit jaar over te maken naar: Bankrekening: NL35RABO0102242372 t.n.v. VGAN, te Apeldoorn o.v.v. uw lidnummer: 2761

Indien u heeft gekozen voor een automatische incasso zullen wij de contributie van volgend jaar automatisch incaseren

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Ga naar de bovenkant