VO-verkiezingen! Hebt u al gestemd?

Ik hoop dat het u niet ontgaan is na alle aandacht die we daar in de laatste twee versies van ons Magazine aan hebben besteed.

Het belang van het Verantwoordingsorgaan van ons fonds is groter dan ooit en het is belangrijker dan ooit dat de daar aanwezige kennis en ervaring de komende vier jaar behouden blijft.

Zes VGAN-leden zijn al vier jaar of langer actief in dat VO waarvan er slechts één zich, om persoonlijke redenen, niet meer verkiesbaar stelt.

Het VGAN-bestuur acht het zoals eerder aangegeven van groot belang dat de andere vijf leden herkozen worden. En van de overige kandidaten, waarvan één VGAN (bestuurs-)lid, juist deze kandidaat graag aan het VO toegevoegd zou zien worden.

Niet alleen omdat hij VGAN lid is maar ook omdat hij uitgebreide juridische kennis en ervaring bezit die in het VO de komende jaren zeer welkom is.

En dat de komende jaren belangrijk worden kan iedereen gemakkelijk begrijpen nu de overgang naar een nieuw (en helaas toch weer ingewikkeld) pensioenstelsel voor de deur staat.

Evenwichtigheid in de besluitvorming en adequate aandacht voor datzelfde evenwicht in de belangen van alle groeperingen is daarbij van groot belang.

De rol van het Verantwoordingsorgaan kan van grote betekenis zijn in het komen tot een zo evenwichtig en eerlijk mogelijke gang van zaken.

Van groot belang daarbij is hoe de bedragen van de huidige pensioenen zullen worden vertaald naar bedragen in het nieuwe systeem, het zo genaamde “invaren”.

Daarnaast kijken we al jaren aan tegen een pensioen dat nauwelijks of niet verhoogd werd. De oorzaak daarvan lag en ligt vooral bij de politiek.

Diezelfde politiek heeft gesuggereerd dat in het nieuwe systeem pensioenen eerder en vaker verhoogd zullen kunnen worden, zelfs al in de overgangsfase.

In het juist gepubliceerde jaarverslag van het fonds geeft het VO in zijn oordeel al aan dat deze mogelijkheid als dat kan benut zou moeten worden.

Ook het verantwoord benutten van indexatiemogelijkheden in het nieuwe stelsel is voor het VO een speerpunt.

Misschien denkt u, ach dat gedoe met stemmen dat is me te veel moeite het komt toch wel voor elkaar. Als veel mensen dat denken dat wordt het tegenoverstelde bewaarheid en dat zou in niemands belang zijn.

U hebt de oproep van het pensioenfonds ontvangen en de stemprocedure is niet ingewikkeld, gewoon de instructies volgen.

Voor het VGAN-bestuur ziet de ideale uitslag er als volgt uit:

Gert van den Berg, Ferd Claassen, Geert van Alphen, Loek van Driel, Theo Meister en als nieuw lid Otto Bielars.

Wij rekenen erop dat onze leden hun verantwoordelijkheid nemen en in ieder geval gaan stemmen. Onze voorkeur staat hiervoor genoemd.

Hartelijke groet namens het VGAN bestuur


Gerard van Stein
Voorzitter