Beste Leden,

Zoals u misschien al zou vermoeden treft het AkzoNobel Pensioenfonds APF reeds de nodige voorbereidingen om het nieuwe pensioenstelsel te kunnen en mogen invoeren.
De planning is dat dit geschiedt per 1 januari 2025.

Vele vragen over het nieuwe stelsel zijn nog niet beantwoord zijn, tal van keuzes moeten er nog gemaakt worden en de gepensioneerden moeten conform het wetsvoorstel over veel aspecten nog gehoord worden.

In het kader van die voorbereidingen is APF inmiddels gestart om een enquête te houden onder alle deelnemers van haar pensioenprogramma’s. Dit is een verplichting die haar is opgelegd in het kader van het nieuwe stelsel.
Een belangrijke groep van haar deelnemers vormen de gepensioneerden. Ieder van hen, VGAN-lid of niet, krijgt deze enquête toegestuurd, ofwel per e-mail ofwel per post.

De enquête behelst een onderzoek naar het antwoord op de vraag welke risico’s wij als gepensioneerden bereid zijn te lopen als het gaat om de beleggingen die het APF doet om de uitkering van onze pensioenen zo goed mogelijk te waarborgen. Daarbij spelen -objectief gezien- onder andere leeftijd en dus ook beleggingshorizon een voorname rol.

In overleg met APF sturen we onderstaande oproep aan u, als VGAN-lid, om deel te nemen aan deze enquête. Wij vinden het belangrijk dat APF een goed beeld krijgt van onze voorkeuren. Daar worden wij allen alleen maar beter van.

Namens het bestuur,

Gerard van Stein
voorzitter


Deelnemersonderzoek: doet u mee?

Uw mening is belangrijk voor Pensioenfonds APF. Binnenkort ontvangt u daarom een uitnodiging voor een deelnemersonderzoek dat Pensioenfonds APF uitvoert. We vragen u om hieraan mee te doen.

Waarom meedoen aan het onderzoek?
Met dit onderzoek verzamelt APF informatie over hoe u denkt over uw pensioen en hoeveel risico u wilt en kunt nemen. Dat is belangrijk omdat er nu voorbereidingen worden getroffen voor de pensioenregeling van straks. De werkgevers en vakbonden maken afspraken over de pensioenregeling. Pensioenfonds APF bereidt zich voor op de stappen die zij moet nemen om deze regeling uit te voeren. Hoe beter zij weten wat u belangrijk vindt, hoe beter dat straks is in te passen.

Hoe werkt het onderzoek?
Montae & Partners voert dit onderzoek namens Pensioenfonds APF uit. Hiervoor krijgt u binnenkort een e-mail of brief met een link toegestuurd. Via deze link kunt u de vragenlijst invullen. Nadat u alles hebt ingevuld, krijgt u een rapport met een korte analyse van uw risicoprofiel. Uw antwoorden worden daarnaast samengebracht met de antwoorden van andere deelnemers. De uitkomsten worden vervolgens met Pensioenfonds APF besproken.

Hoe beschermt het fonds uw privacy?
Uw privacy is veilig. Montae & Partners gaat met aandacht om met uw antwoorden. Zij zorgen ervoor dat uw antwoorden niet naar u terug te herleiden zijn. Bij de verwerking van uw informatie houden zij zich aan de privacy-wetgeving.

Uw deelname aan het onderzoek stellen we zeer op prijs! Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de Pensioendesk van APF. Zij helpen u graag! U kunt een e-mail sturen naar apf.pensioenservices@achmea.nl. Belt u hen liever? U bereikt hen maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op (013) 462 33 12.