Wat is er te doen?

  • Het VGAN-bestuur houdt haar vergaderingen altijd op de 2e woensdag van de even-maanden. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, stuurt u dan een e-mail naar bestuur@vgan.nl.
  • De Pensioencommissie vergadert iedere oneven maand. Voor vragen/opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar bestuur@vgan.nl.
  • De Referentie Groep (RG)  vergadert (minimaal) drie keer per jaar, waarvan twee keer met vertegenwoordigers van Zilveren Kruis.
    U kunt een e-mail sturen naar ledenadministratie@vgan.nl voor vragen/opmerkingen.