Wat is er te doen?

  • Het VGAN-bestuur houdt haar vergaderingen altijd op de 2e woensdag van de even-maanden. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, stuurt u dan een e-mail naar bestuur@vgan.nl.
  • De Pensioencommissie vergadert iedere oneven maand. Voor vragen/opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar bestuur@vgan.nl.
  • De Referentie Groep (RG)  vergadert (minimaal) drie keer per jaar, waarvan twee keer met vertegenwoordigers van Zilveren Kruis.
    U kunt een e-mail sturen naar ledenadministratie@vgan.nl voor vragen/opmerkingen.

Uitnodiging 20e Algemene Vergadering op 17 april 2024 te Amersfoort

Het VGAN-bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de 20e Algemene (Leden) Vergadering op woensdag 17 april 2024, bij congrescentrum ‘de Eenhoorn’, Barchman Wuytierslaan 2, (3818 LH) te Amersfoort.
Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 – 13:30 uur   Inloop met koffie en thee
13:30 – 14:30 uur   Algemene Vergadering
14:30 – 16:00 uur   Presentatie John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden, oud-Tweede Kamer lid en oud-vakbondsvoorzitter
16:00 – 17:00 uur   Gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje (oude) bekenden te spreken

Voor de agenda verwijzen wij u naar het Q1-2024 VGAN-magazine.

Regiodag: Bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem op 4 juni a.s.

U bent van harte welkom om tezamen met ons het Openluchtmuseum te bezoeken.
Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 – 1o:30 uur   Inloop met koffie en thee
10:30 – 11:00 uur   Welkomstwoord en huishoudelijke mededelingen
11:00 – 12:30 uur   Rondleiding met gidsen
13:00 – 14:00 uur   Lunchbuffet
14:30 – 16:30 uur   Op eigen gelegenheid door het Openluchtmuseum wandelen of bijpraten met oud-collega’s

Opgeven via ledenadministratie@vgan.nl of 06-19728801 vóór 18 mei a.s. Graag vermelden hoeveel personen (1 introducee per lid), of er rekening gehouden moet worden met allergieën/diëten en of u wilt deelnemen aan de rondleiding.
De kosten zijn € 5,- voor leden en € 10,- voor introducees. Gelieve te betalen via ons bankrekeningnummer NL35 RABO 0102242372, t.n.v. VGAN te Arnhem onder vermelding van ‘Regiodag’.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar het artikel in het Q1-2024 VGAN-magazine.