Geachte leden,

Hierbij kunt u de pensioen-presentatie inzien, die op 31 oktober jl. door pensioendeskundige Agnes Joseph is gegeven.

In het volgende Q4-magazine ontvangt u tevens een verslag dat nog enige aanvullende informatie biedt.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar ledenadministratie@vgan.nl of bellen met 06-19728801.

Klik hier om de presentatie te openen.

Met vriendelijke groeten,

het VGAN-bestuur